жовтень 29, 2020

Початок роботи с УНФ 1С:Управління невеликою фірмою для України

«1С:Управління невеликою фірмою для України» УНФ (управління невеликою фірмою для України) - це готове управлінське рішення  автоматизації ключових процесів для малого бізнесу: облік, контроль, аналіз, планування.

1. Робота з довідником Номенклатури

Номенклатура знаходиться у модулі «Продажі», розділ меню «Товари і послуги». Також цей довідник можна знайти у модулях «Закупівлі», «Роботи», «Виробництво», «Компанія».

У довіднику «Номенклатура» є швидкі відбори:

  • Всі - повний список номенклатури.
  • В наявності - тільки ті позиції, щодо яких є залишки на складах.
  • Відсутні - позиції, яких немає в наявності на складах.
  • Категорії - це довідник, який об'єднує номенклатуру з подібними властивостями.
  • По ієрархії - це папки, за допомогою яких можна здійснювати швидку навігацію по довіднику номенклатури.

Створення нової номенклатури

Для створення нової номенклатури натискаємо кнопку «Створити», відкриється форма створення номенклатури.

Обираємо тип номенклатури: Запас, Послуга, Робота, Вид, Операція.

У розділі «Облікова інформація» заповнюємо: Напрямок діяльності, Спосіб списання, Термін виконання, Ставка ПДВ.

Спосіб списання FIFO (перший прийшов, перший пішов) вибирається тоді, якщо облік ведеться по партіях. Також для того, щоб мати можливість ввести партію у призначений для цього довідник , необхідно проставити флажок «Використовувати партії» у розділі «Партії».

Якщо є потреба вести облік у різних одиницях виміру для конкретної номенклатури, то переходимо до довідника «Одиниці вимірювання», натискаємо кнопку «Створити» і вводимо нову одиницю. Коефіцієнт встановлюємо таким, щоб при множенні на нього кількості з документа, виходила кількість в базовій одиниці.

Для встановлення різних типов цін для позиції на дату переходимо у довідку «Ціни» та натискаємо кнопку «Створити».

Обираємо дату та вид ціни. Щоб обрати вид, натискаємо на випадаюче меню, якщо потрібного виду немає, то натискаємо «Показати всі».

2. Робота з довідником Контрагенти

Довідник Контрагентів у базі один, але ж у користувацькому інтерфейсі він відображається з відбором Покупці у модулях «CRM», «Продажі», «Роботи», а з відбором Постачальники у модулі «Закупівлі».

Для того, щоб створити нового контрагента, натискаємо на кнопку «Створити».

Надалі заповнюємо реквізити контрагента та відзначаємо до якої категорії він належить.

У довідці «Договори», за допомоги кнопки «Створити» вводимо договір. Створення договорів обов’язково, навіть якщо вони не укладалися фактично.

Також у договорах є можливість встановлювати тип цін та знижку. Для цього переходимо у розділ «Ціноутворення».

Значення цін за замовчуванням будуть проставлятися у документах при виборі договору, якщо вони проставлені у довіднику Номенклатура на потрібну дату.

3. Введення початкових залишків

Введення початкових залишків знаходиться у модулі «Компанія», розділ меню «Початкові залишки».

Щоб створити початкові залишки, натискаємо кнопку «Створити».

Після цьго створення нового документу проходить покроково за допомогою помічника.

Обираємо дату та організацію, потім натискаємо кнопку «Далі».

Надалі потрібно вибрати розділ обліку, по якому заносяться залишки. Наприклад, вибираючи «Гроші» вводимо залишки грошових коштів на банківському рахунку чи в касі організації.

Відомості про запаси розділені на три групи, кожній з яких відповідає окрема вкладка: Власні, Прийняті,Передані. Послідовно заповнюємо таблицю.

Розділ обліку «Розрахування» передбачає внесення відомостей про наявність дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Після внесення інформації, натискаємо кнопку «Закінчити» або Фініш». В системі будуть створені і проведені необхідні документи, перелік яких подано у вікні «Введення початкових залишків».

Рухи у облікових регістрах, створені документами, можна переглянути через відповідний пункт меню кнопки «Ще» , а також у звітах, наприклад оборотно-сальдова відомість.