березень 9, 2020

Заняття 7. Основні засоби та нематеріальні активи

Заняття 7. Основні засоби та нематеріальні активи

1. Картотека основних засобів і нематеріальних активів

Обираємо модуль «Необоротні активи», розділ «Картотека ОЗ і НМА», пункт меню «Основні засоби та нематеріальні активи (ієрархія)».

У довіднику інвентарних номерів, який складається з двох частин: з лівого боку – «Класифікаційні групи», з правого – «Основні засоби», обираємо потрібну групу та рахунок. Додаємо нову картку, ставши на закладку «Основні засоби. Довідник інвентарних номерів». На панелі інструментів натискаємо кнопку «Додати» (F7).

Заповнюємо закладку Картотека, вносимо Інвентарну картку, Найменування, Об’єкт власник.

Переходимо на закладку Знос і обираємо Шифр амортизації, Термін використання, Рахунок зносу, Рахунок витрат та заповнюємо аналітику. Ставимо галочку нарахування зносу.

2. Надходження ОЗ та НМА. Введення в експлуатацію

Обираємо модуль «Необоротні активи», розділ «Документи», пункт меню «Надходження».

В Умові вибираємо типи документів, які будуть доступні для введення та перегляду.

Створюємо новий документ кнопкою «Додати» (F7) та заповнюємо необхідні реквізити документу. Вибираємо Тип процесу «Надходження кап. Інвестицій».

Після додавання, переходимо  у Рядки.

Для переведення документа із стадії «Введення» у стадію «Проведено», стаємо на заголовок документу на панелі інструментів, вибираємо кнопку «Провести» >. За допомогою кнопки «На підставі» формуємо документ «Введення в експлуатацію».

Заповнюємо заголовок документа.

Після заповнення документа натискаємо кнопку «Провести».

3. Підписи до типових звітних форм

Відзначивши в умові документів надходження тип процесу «Підписи до типових звітних форм», можна створити відповідний документ. Використовується для внесення складу комісій. На вкладці Комісія в документах надходження,введення в експлуатацію, списання тощо, можна буде вибрати склад комісії зі створеного документа.

4. Внутрішня передача

Обираємо модуль «Необоротні активи», пункт меню «Інші операції по необоротним активам».

Створюємо новий документ кнопкою «Додати» (F7) та заповнюємо необхідні реквізити документу.

У Рядках вводимо Інвентарний номер за допомогою кнопки «Відомість наявності та руху основних засобів».

5. Амортизація

Обираємо модуль «Необоротні активи», розділ «Документи», пункт меню «Амортизація».  

Створюємо документ амортизації кнопкою «Додати» (F7) та заповнюємо необхідні реквізити документа.

Після введення натискаємо кнопку «Розрахунок» та з переліку дій обираємо «Розрахунок зносу».

Система автоматично розраховує знос на усі ОЗ на даний період часу. Після заповнення документа натискаємо кнопку «Провести».

6. Списання ОЗ

Обираємо модуль «Необоротні активи», розділ «Документи», пункт меню «Списання».

Документ створюємо згідно загального принципу роботи з документами в системі MASTER.

7. Звітність ОЗ

Зручною формою перевірки стану ОЗ є пункт меню «Стан ОЗ на дату», що знаходиться в модулі «Необоротних активів».

Колонка «Знос» показує накопичену суму зносу на дату, що вказана зверху.