березень 10, 2020

Заняття 6. Склад. Операції руху ТМЦ. Групи товарів, продукції і послуг

Заняття 6. Склад. Операції руху ТМЦ. Групи товарів, продукції і послуг

1. Створення картотеки ТМЦ

Обираємо модуль «Склад», розділ «Довідники», пункт меню «Групи товарів, продукції і послуг».

У класифікаторі ресурсів, який складається з двох частин:з лівого боку — «Групи, підгрупи ресурсів», з правого — «Класифікатор ресурсів», обираємо потрібну групу і підгрупу ресурсів.

Додаємо новий ресурс, ставши на закладку «Класифікатор ресурсів». На панелі інструментів натискаємо кнопку «Додати» (F7).

Код ресурсу вибираємо за ознакою: чотири цифри підгрупи ресурсів плюс одинадцять наступних за порядком. Після введення найменуваня виставляємо одиницю виміру. Повна назва та назва для документів заповнюється автоматично.

У закладках обираємо необхідні ознаки ресурсу. Наприклад, у закладці «Економіка» можна вибрати Рахунок збереження, Рахунок витрат, Рахунок доходів.

2. Налаштування

Налаштування проводяться в модулі «Склад», пункті меню «Варіанти обліку ТМЦ у підрозділах».

Необхідно, щоб у таблиці «Варіанти обліку» Картотеки ТМЦ для всіх бухгалтерських рахунків, які використовуються в установі, були введені рядки налаштувань та проставлені всі галочки у колонках правої частини. Якщо якогось рахунку немає, то його додаємо кнопкою «За зразком».

Якщо по якомусь  бухгалтерському рахунку  ТМЦ потрібно вести облік за різними цінами, тоді  коригуємо потрібну групу, обравши кнопку «Змінити» та у розділі Варіант обираємо «За різними цінами».

3. Залишки

Щоб сформувати Excel файл для занесення інформації про залишки необхідно перейти в модуль «Операції», розділ «Сервіс», пункт меню «Формування шаблонів для завантаження».

Для ТМЦ необхідно вибрати вид завантаження «Товари» та натиснути кнопку «Сформувати шаблон». Якщо WebAgent вже встановлено, тоді скачується Excel файл «Товари». За відсутності WebAgent система сама скачує  програму, яку потрібно встановити на комп’ютер.

Завантаження залишків до системи відбувається через модуль «Операції», пункт меню «ІМПОРТ ДАНИХ 1С».

Після вибору файлу проводиться налаштування дати майбутнього документа та перевірка типу процесу.

Виводиться інформація про завантаження.

Після цього створюється документ залишків, який необхідно провести.

Зверніть увагу: документ залишків по ТМЦ може бути тільки один з датою початку роботи установи у програмі.

4. Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

Необхідно перейти в модуль «Склад», розділ «Документи», пункт меню «Оприбуткування ТМЦ».

В умові відбору документів вибирається тип процесу «Надходження ТМЦ від постачальника». У параметрах встановлюється дату.

Для створення нового приходу товарно-матеріальних цінностей від постачальника на панелі інструментів обираємо кнопку «Додати». Задаємо Тип процесу, Дату та Реквізити.

Зверніть увагу: обираючи МВО, натисніть кнопку «Вибір», щоб система показала тих співробітників, які знаходяться у вибраному підрозділі.

У рядку «Контрагенти» вибираємо постачальника ТМЦ.

Після додавання, система скеровує нас у рядки, де необхідно вибрати Тип рядка, Код ТМЦ, Найменування ТМЦ, Ціну та інше.

Для переведення документа із стадії «Ведення» у стадію «Проведено», стаємо на заголовок документу на панелі інструментів, вибираємо кнопку «Провести» >. Якщо документ сформований правильно, у рядках РНЗ (розноски документа в картотеку) та Б (бухгалтерські проводки) ми бачимо плюсик. Після проведення документу у правому боці з’являються проводки.

5. Документи переміщення ТМЦ.

Необхідно перейти в модуль «Склад», розділ «Документи», пункт меню «Переміщення ТМЦ».

Для передачі ТМЦ між підрозділами та різними МВО необхідно вибрати тип процесу «Внутрішнє переміщення ТМЦ».

Для передачі ТМЦ між підрозділами та різними МВО необхідно вибрати тип процесу «Внутрішнє переміщення ТМЦ».

В заголовку показано по якому підрозділу та МВО прописані залишки.

Зверніть увагу:якщо підрозділ або МВО вибрані невірно, то залишки не з’являться в картотеці. Необхідно перевірити правильність введення в заголовку цього документу.

Код ТМЦ прописується за допомогою кнопки «Введення рядків по картотеці ТМЦ», задається потрібна кількість по кожному рядку. Після того, як параметри задані, натискаємо кнопку «Вибрати».

Для автоматичного додавання всіх рядків з однаковим рахунком, використовуємо кнопку «Додати всі».

6. Списання товарно-матеріальних цінностей

Списання ТМЦ виконується в модулі «Склад», розділ «Документи», пункт меню «Вибуття ТМЦ».

В умові відбору документів виставляється тип процесу «Списання ТМЦ». У параметрах встановлюється дата списання.

Для створення нового документа на панелі інструментів необхідно натиснути кнопку «Додати».

У рядках вибирається Тип рядка, Код ТМЦ, Код аналітики, КЕКВ.

7. Звітність по ТМЦ

Результат введення та проведення документів у кількісному та сумовому варіанті можна побачити, сформувавши Оборотно-сальдову відомість по ТМЦ, що знаходиться в модулі «Склад» у відповідному пункті меню.

Можна побачити рух ТМЦ за виділений період.