березень 11, 2020

Заняття 5. Розрахунок зарплати

Заняття 5. Розрахунок зарплати

1. Нарахування та утримання

   1.1 Внесення нарахувань та утримань

Щоб ввести інформацію про нарахування або утримання необхідно зайти в модуль «Зарплата» та вибрати відповідний пункт меню.

В пункті меню «Разові нарахування» та «Разові утримання» вносяться нарахування, які нараховуються сумою, а в пунктах меню «Умовно-постійні нарахування та утримання», що нараховуються відсотком або мають довгий термін дії (наприклад, місячна премія у відсотках або утримання аліментів).

Щоб встановити такий самий вид доплати іншим співробітникам, натискаємо кнопку «Розрахунок», «Рознести суму всім працівникам» та відзначаємо необхідних співробітників.

   1.2 Індексація  

Інформація про індексацію вносимо в модуль «Кадри», пункт меню «Призначення/переміщення», закладка «Кадрова інформація».

2. Карткові рахунки

Для виплати зарплати необхідно, щоб у кожного співробітника був картковий рахунок, який необхідно занести до бази в модулі «Зарплата», в пункті меню «Карткові рахунки».

В меню «Карткові рахунки» вносимо картки по кожному співробітнику. Якщо картковий рахунок відсутній, то надалі буде неможливо сформувати автоматично платіжну відомість.

3. Аванс

   3.1 Розрахунок авансу

Розрахунок авансу виконуємо в модулі «Зарплата»,  пункт меню «Розрахунок зарплати».

Необхідний період вибираємо Умовою.  Кнопкою «Розрахунок» виконуємо розрахунок авансу. До результатів будуть потрапляти ті види нарахувань/утримань, в яких введено значення АВАНС в полі Група розрахунку.

   3.2 Платіжна відомість авансу

Натискаємо кнопку «Формування платіжних відомостей» . Далі буде виведено вікно параметрів,  у якому  вибираємо  тип процесу «Платіжна відомість авансу. Банк». В полі округлення вибираємо необхідний тип округлення суми авансу.

Відзначаємо всіх співробітників і натискаємо кнопку «Вибрати».

Після видачі текстового повідомлення про формування документів необхідно закрити його та виконати додавання відомості. На закладці Нарахування є можливість вручну змінювати суму авансу.

Після перевірки правильності сум, створюємо кнопкою «На підставі», документ «Виписка банку витрата».

На закладці Субрахунки заповнюємо Кор. рахунок та аналітики.

Після проведення документу «Виписка банку витрата» формуються проводки.

4. Відпустки та лікарняні

Розрахунок відпускних та лікарняних проводиться у модулі «Зарплата» у відповідних пунктах меню.

Виділяємо документ, який необхідно розрахувати, та натискаємо кнопку «Розрахунок». Якщо дані по зарплаті за минулий період є в базі, то документи відпустки або лікарняні розрахуються за середнім . Якщо даних за минулі періоди немає, то розрахунок буде проведено згідно даних по зарплаті зі штатного розпису.

На вкладці Нарахування можна вручну корегувати суму Середнього, якщо даних по розрахунку ЗП за минулі періоди ще немає в системі.

5. Зарплата

   5.1 Розрахунок зарплати

Виконується в модулі «Зарплата», пункті меню «Розрахунок зарплати».

Кнопкою «Розрахунок» вибирається «Розрахунок зарплати».

Інформація про суму ЄСВ знаходиться на вкладці «Відрахування до фондів».

   5.2 Розділення по фондах

Для розділення нарахованої зарплати по фондах виконуємо наступні дії:

– за допомогою кнопок на клавіатурі Ctrl+F переносимо поточне найменування виду нарахувань у поле відбору по колонці та натискаємо Enter;

– відзначаємо всі відібрані рядки та за допомогою кнопки «Розрахунок» частину по вказаному відсотку переносимо на інший фонд за допомогою розрахунку «Заміна аналітики».

Після цього переходимо на вкладку «Відрахування до фондів» та кнопкою «Розрахунок» виконуємо «Розрахунок відрахувань до фондів», щоб зміни відбулися у нарахуваннях ЄСВ.

За допомогою кнопки «Друк» формуємо та роздруковуємо друковані форми по зарплаті.

6. Проведення зарплати

Формування проводок по зарплаті виконується в модулі «Зарплата», пункті меню «Проведення по зарплаті».

Датою кінця місяця створюємо документ за допомогою кнопки «Додати». Кнопкою «Провести» формуємо проводки по документу.