квітень 15, 2020

Заняття 1. Початкові налаштування. Залишки. Кошторис

Заняття 1. Початкові налаштування. Залишки. Кошторис

1. Початкові налаштування

Для налаштування параметрів обліку обираємо кнопку «Більше», вона позначається трьома вертикальними крапками ⋮. Далі обираємо «Налаштування параметрів обліку».

Картку власної установи заповнюємо за допомогою кнопки «Редагувати». Далі послідовно по розділах Картки налаштувань вносимо необхідні для початку роботи дані. Натискаємо кнопку «Зберегти».

2. Встановлення звітного періоду

Для установлення звітного місяця, обираємо модуль «Операції», пункт меню «Закриття звітного місяця».

По Основних засобах звітний місяць встановлюється окремо в цьому ж розділі.

3. Внесення залишків по рахунках

Залишки по всіх бухгалтерських рахунках вносимо у розділі «Документи операцій», «Виставлення початкових залишків». Залишки по всіх бухгалтерських рахунках вносимо у розділі «Документи операцій», «Виставлення початкових залишків». Оборотний баланс після занесення залишків формуємо в модулі «Звіти».

4. Кошторис

  4.1. Розпорядник коштів

Налаштовуємо Розпорядник коштів (по кожному розпоряднику окремо). Обираємо модуль «Планування та фінансування», розділ «Налаштування», «Розпорядники та одержувачі коштів».

Створюємо новий елемент кнопкою «Додати» (F7) та проставляємо рівень розпорядника, код за Єдиним реєстром.

  4.2 Формування Кошторису

У модулі «Планування та фінансування» переходимо до пункту меню «Кошторис».

Для створення кошторису обираємо розпорядника та проставляємо рік, натискаємо «ОК».

Кнопкою «Розрахунок» обираємо «Створення структури кошторису».

Заповнюємо рік, із довідника обираємо Код програми та Код фонду. Натискаємо кнопку «ОК».

У таблиці обираємо «Вибрати все» та додаємо.

Якщо є спецфонд, то вдруге натискаємо «Розрахунок».

Заповнюємо рік, код програми, код фонду 02, натискаємо кнопку «ОК».

Обираємо код доходів. В пошукову строку прописуємо потрібний код доходів (наприклад 25010100).

Обираємо КЕКВ.

Почергово створюємо кошториси по даній установі за кожною програмою в розрізі фондів. Щоб побачити сформований кошторис, необхідно вийти та ще раз зайти в розділ «Кошторис».

  4.3 Зміни кошторису

У модулі «Планування та фінансування» переходимо до «Зміни кошторису».

Задаємо параметри, натискаємо «Встановити».

У наступному вікні обираємо кнопку «Додати» (F7). В рядках заповнюємо обов’язкові поля та необхідну інформацію про період та суму.

  4.4 Фінансування

У модулі «Планування та фінансування» обираємо «Асигнування».

У рядках заповнюємо дату, номер документу та проставляємо номер розподілу. Із довідників вибираємо необхідне значення контрагента (розпорядник та одержувач коштів), зберігаємо кнопкою «Додати».

У вікні «Додавання. Рядки» заповнюємо аналітику, вказуємо суму, на яку змінюється фінансування, період, за який проводиться фінансування.

Галочкою відзначаємо потрібний документ. Звіт по розподілу відкритих асигнувань формуємо кнопкою «Друк».